Bilde av rapport Ung i Agder 2016Alle kommunene, med alle ungdomsskoler og videregående skoler, deltok i Ungdata-undersøkelsen som ble gjennomføret i februar/mars 2016.

Last ned rapporten Ung i Agder 2016

Les mer om funnene i Ung i Agder-rapporten

Ifølge folkehelseloven § 5 og § 21 skal kommunene og fylkeskommunene ha oversikt over helsetilstanden og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Resultatene fra undersøkelsen vil gi oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen blant ungdommer i Agder. Spørsmålene i undersøkelsen dekker temaer som forhold til foreldre og venner, utdanning og skole, fritidsaktiviteter, nærmiljø, helsevaner, bruk av tobakk og rus, psykisk og fysisk helse, bruk av tjenestetilbudet med mer.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom kommunene i Agder, fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder (folkehelse og avdeling for videregående opplæring), KoRus -Sør og Universitetet i Agder. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA, har det faglige ansvaret for undersøkelsen.

Ung i Agder 2016 vil gi kunnskapsgrunnlag til plan- og utviklingsarbeid både i kommunene og i regionen. Kunnskap fra undersøkelsene kan brukes blant annet i utviklingsarbeid i skolene, i nærmiljøet, i utforming av helsetjenester for ungdom og bidra inn i politiske prosesser.

Les mer: www.ungdata.no

Kontakt

KoRus – Sør: Rosanne Kristiansen eller tlf. 994 20 688
Aust- og Vest-Agder Fylkeskommune: Børje Michaelsen eller tlf. 932 42 783

Kontaktpersoner i kommunene

Pressekontakt

Vest-Agder fylkeskommune: Cheryl Macdonald eller tlf. 982 48 507
KoRus – Sør: Anne-Cathrine Reuterdahl eller tlf. 917 19 104

Presentasjoner fra Ung i Agder-konferansen 2016:

Åpningsforedrag v/Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Ung i Agder 2016 v/Asle Bentsen, KoRus – Sør

Prosjekt psykisk helse v/Aust-Agder Fylkeskommune

Bedre tverrfaglig innsats i Listerregionen v/Elisabeth Urstad, Lister

Kriminalitetsforebygging og forebygging av ekstremisme – to sider av samme sak? v/Siri Severinsen og Johanne Benitez Nilsen, SLT i Linesnes

Lokale folkehelseprofiler i Kristiansand v/Eirik Abildsnes og Stine Busborg Sagen, Kristiansand kommune

Handler mobbing om dårlig oppdragelse? v/Geir Møller, KoRus – Sør

Gjennomføring av videregående opplæring v/Asle Bentsen, KoRus – Sør

Alkoholbruk blant unge i Agder v/Ingvild Vardheim, KoRus – Sør

Hvordan utvikle, bevare og gjenvinne en god psykisk helse v/Siv Tonje Luneng, KoRus – Sør

Selvskading, selvmordstanker og selvmordshandlinger v/Torstein Garcia de Presno, RVTS Sør

Barn, unge og voksne nå til dags! v/Mattias Øhra, HSN

Artikkel av Mattias Øhra: Ungdom i selvrealiseringens tid

Regionale funn – Knutepunkt Sørlandet

Regionale funn – Lindesnes

Regionale funn – Lister

Regionale funn – Setesdal

Regionale funn – Østre Agder

Notater fra gruppearbeid med forslag til tiltak i kommunene

Publisert: 28. oktober 2016

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56