Ung i Telemark 2018

Undersøkelsen fant sted i uke 9–11 våren 2018, og gir en oversikt over hvordan det er å være ung i Telemark.

Det viktigste funnet er at de aller fleste ungdommer i Telemark har det bra. Et stort flertall svarer at de har et godt liv og at de er fornøyde med seg selv. De aller fleste har et godt forhold til foreldrene sine, de har nære venner de stoler på, de trives godt i lokalmiljøet sitt og er fornøyde med tilbudet til ungdom der. I tillegg trives de på skolen, og de er optimistiske med tanke på framtiden. Resultatene fra undersøkelsen viser samtidig at ungdom fra lavere sosiale lag kommer systematisk dårligere ut på svært mange områder.

Utvalgte resultater fra Ung i Telemark 2018 finner du her (Telemark Fylkeskommune)

Mer enn 10 000 elever svarte på undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 91% i ungdomsskolen og 79% i videregående skole.

Det er forskningsinstituttet NOVA som har et hovedansvar for Ungdata-undersøkelsene, mens KoRus – Sør, Telemark Fylkeskommune og Høgskolen i Telemark bistod kommunene med gjennomføring og bearbeidelse av data.

Ung i Telemark 2015

Ung i Telemark 2015 gir kunnskap som er et godt grunnlag for plan- og utviklingsarbeid både i kommunene og i regionen. Kunnskap fra undersøkelsene kan brukes blant annet i utviklingsarbeid i skolene, i nærmiljøet, i utforming av helsetjenester for ungdom og bidra inn i politiske prosesser.

Undersøkelsene ble gjennomført i februar/mars 2015.
Rapport:
«Ung i Telemark 2015»

Les mer:
www.ungdata.no
www.Telemark.no/ung-i-Telemark

Kontakt

Publisert: 28. oktober 2016

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56