Ungdata i Vestfold

Forsiden/Verktøy/Ungdata/Ungdata i Vestfold

Ungdata i Vestfold

I 2017 gjennomfører kommunene i Vestfold Ungdata-undersøkelsen, både på ungdomsskole- og videregåendenivå.

Kommunene gjennomførte også i 2013, og Vestfold blir dermed det første fylket i Norge som gjennomfører Ungdata som fylkesundersøkelse for annen gang.

Spørsmålene i undersøkelsen dekker temaer som forhold til foreldre og venner, utdanning og skole, fritidsaktiviteter, nærmiljø, helsevaner, bruk av tobakk og rus, psykisk og fysisk helse, bruk av tjenestetilbudet med mer.  I analysene av resultatene er et hovedfokus å studere utviklingstrekk siden gjennomføringen i 2013.

Det er forskningsinstituttet NOVA som har et hovedansvar for Ungdata-undersøkelsene, mens KoRus – Sør og Vestfold fylkeskommune  har bistått kommunene med gjennomføring og bearbeidelse av data.

Last ned Ungdata-rapporten fra Vestfold 2017

Les mer på www.ungdata.no

Kontakt:

KoRus: Ingvild Vardheim/975 31 349

Vestfold Fylkeskommune: Eli Haraldsen/990 42 601