I BrukerPlan kartlegges personer som er registrert med kommunale tjenester, og som fagpersonene i tjenesten vurderer har et rusproblem og/eller psykiske helseproblemer.

Hovedformålet med BrukerPlan er å danne et informasjonsgrunnlag for planlegging og dimensjonering av framtidige tjenester, og på den måten sikre en best mulig, målrettet og kostnadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser.

Kartleggingen består av en individuell funksjonsvurdering på åtte områder: bolig, arbeid og aktivitet, økonomi, fysisk helse, rus, psykisk helse, sosial kompetanse og nettverk. I tillegg til dette kartlegges tjenestene brukeren mottar i dag, og det gjøres en vurdering i forhold til den enkeltes framtidige tjenestebehov.

Vi tilbyr opplæring til kommuner i vår region, som ønsker å foreta lokale kartlegginger. Videre kan kommunene få bistand til etterarbeid med undersøkelsen etter behov og avtale. Å gjennomføre en BrukerPlankartlegging er gratis for kommunene.

BrukerPlan opplæringsfilm for kartleggere 2020:

Publisert: 9. april 2018

Sist oppdatert: 10. august 2020 kl. 09:56