Den nødvendige samtalen med foreldre – for deg som jobber i barnehage eller i skole.

Hva er det?

Verktøyet «Den nødvendige samtalen» er et hefte og en film, som viser et eksempel på hvordan du kan planlegge, gjennomføre og følge opp en samtale med foreldre, når du er bekymret for et barn. Den tar utgangspunkt i en bekymring for et barn, basert på konkrete og systematiserte observasjoner av barnet. Målet med samtalen er å etablere et samarbeid med foreldre rundt tiltak som kan bedre barnets situasjon.

Mange opplever det som særlig vanskelig å snakke med foreldre om hvordan alkoholbruk hos voksne kan gi konsekvenser for barns utvikling og trivsel. Å kalle samtalen for den nødvendige samtalen, og ikke den vanskelige samtalen, gjør noe med fokuset. Ved å holde fast på at samtalen er nødvendig for barnet, rettes fokuset mot det ansvaret profesjonelle i barnehage og skole har til å sette barnet i sentrum.

Hvordan materiellet kan benyttes

Heftet og filmen er ikke en oppskrift på hvordan samtalen skal gjennomføres, men er en ide til hvordan den kan gjennomføres. I heftet vil du finne tips til oppbygging, innhold og fokuspunkter, og refleksjoner og oppfølging etter en nødvendig samtale med foreldre.

Du vil også finne tre caser som kan benyttes i øvelser. Case nummer 1 er også utgangspunkt for filmen. Filmeksempelet viser hvordan en nødvendig samtale kan gjennomføres i en barnehage, når bekymringen handler om et barn, og voksnes bruk av alkohol.

Bilde av heftet Den nødvendige samtalen

Last ned heftet:
Den nødvendige samtalen

Se hele filmen «Den nødvendige samtalen» her:

Bruk av filmen

Denne filmen kan brukes i faglige diskusjoner om hvordan å samtale med foresatte når vi er bekymret for et barn. Hva synes du er bra i denne samtalen? Hva ville du gjort annerledes? Ingen samtaler er perfekte – heller ikke denne. En god dialog forutsetter at vi bruker tid på å bygge relasjon, lytter og støtter. Samtidig må vi være modige og våge å sette ord på barnets perspektiv. Foreldrene er modige når de deler vanskeligheter i egne liv. Det koster å snakke åpent – derfor må vi møte andre med vàrhet. Så lager vi en felles plan for oppfølging. Målet er at barnet skal få det bedre.

Ulike tjenester har ulike roller og mandat, når det gjelder hvordan det handles på en bekymring for et barn og hvordan samtaler med foreldre gjennomføres.

Barnehagen og skolen har som utgangspunkt barnet i fokus, og henviser familien til andre instanser om det er behov for ytterligere hjelp, enten til oppfølging av barnet (utover det som er barnehagens og skolens mandat) eller hele familien.

Case 3 i heftet handler om en situasjon hvor et foreldrepar blir innkalt til samtale hos barnevernet. Barnevernet har et annet mandat, enn barnehage og skole, i hvordan de snakker med og om barnets- og familiens situasjon.

Jobber du i en hjelpetjeneste, så kan det hende at både familesituasjonen og foreldrene er noe du skal fokusere på innenfor din rolle og ditt mandat.

Et eksempel på hvordan en kommune har omgjort materialet til «sitt» i forbindelse med internopplæring: https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/familiens-hus/for-ansatte/den-nodvendige-samtalen/

    Publisert: 9. april 2018

    Sist oppdatert: 15. juni 2020 kl. 12:57