Den nødvendige samtalen

Når samtalen handler om bekymringer for et barn og foreldres bruk av alkohol, er «Den nødvendige samtalen» et nyttig verktøy.