HKH er en kartleggingsmodell som er utviklet for å innhente informasjon som gir oversikt over et avgrenset problemområde eller en problemgruppe. Det legges til rette for utvikling av formålstjenlige tiltak og hurtige intervensjoner, og målet med kartleggingen er en oversikt over problemområdet og en handlingsplan for hvordan man skal håndtere dette.

Mål og målgruppe

Mål: Å fremskaffe praktisk informasjon og en oversikt som er nødvendig for å sette inn målrettede tiltak.

Målgruppe: Kommuner i Viken (tidligere Buskerud), Vestfold og Telemark, og Agder som ønsker å gjennomføre en HKH-kartlegging.

Vi tilbyr opplæring i bruk av metoden, og fortløpende veiledning før, under og etter kartlegging.

Video: Hvordan en HKH-rapport forbedrer tjenestene i kommunene (kortversjon)

Video: Hvordan en HKH-rapport forbedrer tjenestene i kommunene (langversjon)

  • Etablering av lokalt eierskap
  • Planlegging
  • Kartleggingsmetoder
  • Kartlegging av problemområdet og nåværende problemhåndtering
  • Analyser
  • Handlingsplan
  • Rapportskriving

Publisert: 9. april 2018

Sist oppdatert: 26. januar 2021 kl. 12:35