MI er en samtalemetode som har til hensikt å styrke en persons motivasjon til å endre atferd. KORUS Sør kan tilby kurs og tilpasset undervisningsopplegg i MI, og vi har utviklet en egen verktøykasse for trening og praktisering i etterkant.

De grunnleggende prinsippene i samtalemetoden Motiverende Intervju er enkle å forstå – men vanskelige å praktisere. Man tilegner seg metoden gjennom å utøve den. Innføringskurs gir bare et innblikk i metodikken – trening og feedback er nødvendig for at metodikken skal implementeres i praktisk arbeid.

MI er en klientsentrert, målfokusert og evidensbasert samtalemetode, som blant annet kan benyttes ved alkoholkutt, røykeslutt eller endring i kostholds- og aktivitetsvaner.

Det legges grunnleggende vekt på etablering av en trygg relasjon og empatisk lytting – evnen til å ta den andres perspektiv – som forutsetninger for god kommunikasjon rundt vanskelige og sårbare tema. Den empatiske lyttingen ligger til grunn for å hente frem og forsterke endringssnakk – her ligger kjernen i Motiverende Intervju.

Det er viktig at metoden ikke blir redusert til ren teknikk, men at kommunikasjonsferdigheter og strategier benyttes innenfor rammen av en respektfull og ikke-dømmende holdning.

Vi kan tilby digitale eller fysiske innføringskurs á tre dager, dagskurs, eventuelt lokalt tilpasset undervisningsopplegg.

Oppsatte kurs finner du i kursoversikten.

Vi har sluttet å fortelle folk hva vi synes de bør gjøre
Tidligere kursdeltaker
Send inn og få analysert dine MI-samtaler hos MI-Analyse i Bergen

KORUS Sør har utviklet en verktøykasse som er ment som inspirasjon og tilrettelegging for trening og praktisering av MI i etterkant av innføringskurs.

Verktøykassen består av ti deler, og kan brukes både individuelt og i grupper.

Publisert: 6. juli 2017

Sist oppdatert: 5. november 2021 kl. 12:52