Del 1 – Tips til trening og implementering

Ikke gjør trening og utprøving mer ambisiøst og komplisert enn det trenger å være. Her får du noen tips.

Gå i gang med å prøve ut MI, ikke vent

Det er en stor fordel å komme i gang med trening og utprøving av MI så tett som mulig opp til deltagelse på innføringskurs. Da har man en oversikt over de grunnleggende prinsippene, og terskelen for å prøve ut samtalemetoden i praksis rekker ikke å bygge seg unødig opp. Det er lagt et grunnlag for felles forståelse av metoden blant kolleger som har deltatt sammen på kurset – noe som kan bidra til å skape gode felles treningsarenaer og styrke motivasjonen for å ta metoden i bruk.

Trening og utprøving som en inspirasjon – ikke en ekstra byrde i hverdagen

Å tilegne seg en faglig metodikk er krevende både profesjonelt og menneskelig. Trening vil alltid ha to aspekter i seg – investering og gevinst. Motiverende Intervju utfordrer oss ikke bare i forhold til praktisering av tekniske kommunikasjonsferdigheter, men også på holdninger og relasjoner. Tilegnelse av metoden vil derfor kreve engasjement og vilje til å være i en utviklingsprosess, noe som igjen vil være en kilde til økt trygghet og utvidet reportoar i arbeidet med motivasjon og endring. Gjennom å legge opp treningen mest mulig lystbetont, alliere seg med kolleger og skape trygge treningsarenaer, vil man lettere holde fokus på læringsmål og se resultater av treningen. Man kan kanskje til og med ha det morsomt.

Bruk tid og arenaer man allerede har til rådighet

Motiverende Intervju krever ikke mer tid enn andre metoder – vi har den tiden vi har til rådighet i møte med klientene. Kommunikasjon er uansett et tema i vårt arbeid og innebærer bevissthet og rom for kompetanseutvikling uavhengig av hvilken metodikk vi anvender. Tidsbruk er derfor ikke noe argument i seg selv når det gjelder å finne plass til trening og utprøving av MI. Samtidig er det viktig at arbeidsgiver legger til rette for trening og utprøving i arbeidskollegiet. Bruk allerede etablerte arenaer for fagutvikling og veiledning der det er mulig.

Konkrete og realistisk læringsmål

Det kan være nyttig å sette avgrensede og realistiske læringsmål, og juster ambisjonsnivået i takt med erfaringer og tilegnede ferdigheter. Forsøk å bruke de anledningene som byr seg i arbeidshverdagen. Fokuser gjerne på de enkelte prinsippene i samtalemetoden i starten, så kan arbeid med helheten og flyten i samtalen komme etterhvert som man får de enkelte delene mer «under huden». Eks.:

  • I dag skal jeg trene på å…
  • I denne samtalen skal jeg trene på å…
  • I samtaler med denne klienten skal jeg trene på å …
  • I denne settingen skal jeg trene på å…
  • I møte med denne klientgruppen skal jeg trene på å…
  • I møte med denne typen utfordringer skal jeg trene på å …

Publisert: 7. juli 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56