Trening i kollegagrupper

Trening i Motiverende Intervju kan ha ulikt utgangspunkt og fokusere på ulike tema fra gang til gang. Det viktigste er ikke hvordan – men at dere trener. All trening vil gi en gevinst, og vi er forskjellige med hensyn til hvilke pedagogiske tilnærminger vi blir tiltrukket av og som gir oss størst utbytte. Trening i kollegagrupper bør derfor legges opp slik at ansvaret for tema går på rundgang, alle vil dermed ha mulighet for å påvirke både form og innhold.

Trening i kollegagrupper kan f.eks. ta utgangspunkt i case, filmer, øvelser, litteratur eller de grunnleggende prinsippene i MI. Uansett utgangspunkt for det enkelte gruppemøtet, kan man flette inn og kombinere ulike elementer fra verktøykassen for å tydeliggjøre, konkretisere og levendegjøre både tematikken og læringsprosessen. Det anbefales at dere ikke går for langt i å «teoretisere», men i størst mulig grad vinkler treningen inn mot egne utfordringer og erfaringer.

Case

Arbeid med case fra egen praksis er en viktig kilde til læring og bidrar til å opprettholde fokus på videre implementering av MI. Avtal fra gang til gang hvem som har ansvar for å legge frem case. Legg frem eksempler på samtaler/deler av samtaler hvor du bevisst har trent på MI. Bruke gjerne samtale tatt opp på bånd (husk samtykke fra klient) som du har transkribert og kan gi til de andre. Del dine egne refleksjoner rundt samtalen, spesielt med fokus på dagens tema. Trekk frem momenter du synes du mestret bra, hva som var vanskelig og utfordrende. Vær tydelig på hva du særlig ønsker tilbakemelding på. De andre deltagerne kommer med innspill, kommentarer, spørsmål. Spill gjerne rollespill med utgangspunkt i aktuelt case. Deltagerne kan da bytte roller, slik at flere trener på å være rådgiver.

Øvelser

Ta utgangspunkt i en øvelse – eller flett inn en øvelse som ledd i arbeidet med et case, kommunikasjonsferdigheter eller strategier. Bruk gjerne også øvelser i tilknytning til film eller litteratur. Sørg for at alle over tid deltar i øvelser, og bytt roller. Gi tilbakemelding i tråd med retningslinjene som er beskrevet i eget punkt nedenfor.

Litteratur

Gjør avtale og fordel ansvar for gjennomgang av aktuell litteratur – bøker, enkeltkapitler eller spesifikke tema dere ønsker å belyse og lære mer om. Kombiner gjerne dette med øvelser, film eller deling av erfaringer fra egen praksis.

Filmer

Mange av filmene i verktøykassen kan brukes for å illustrere ulike tema og utfordringer. Gjør dere kjent med filmene, bruk dem der dere finner ut at de er relevante for dere. Ikke tenk så mye på om filmene er eksempler på «best practice» – fokuser på hva dere kan trekke ut og lære av det dere observerer.

Eksempler

 • Ta utgangspunkt i en film – bli enige på forhånd om hva dere skal fokusere på – f.eks. kommunikasjonsferdigheter, strategier, holdninger, prosesser – drøft i etterkant.
 • Vis filmen uten definert oppgave på forhånd, snakk etterpå om hva dere la merke til og eventuelt lærte av.
 • Vis en film for å illustrere noe konkret dere ønsker å jobbe med.
 • Vis en film som illustrerer utfordringer som legges frem i et case.
 • Vis en film innimellom for å «ha det gøy» og la dere inspirere.
 • Gå inn på MI forelesninger på nett (se tips under del 4 Filmer) og se disse filmsnuttene sammen.

Tilbakemeldinger i MI-ånd

Fra det internasjonale MI-nettverket er det nedfelt noen allmenne retningslinjer for å gi tilbakemeldinger (referanse Bergensklinikkene/etter Steve Berg Smith 2006). Ha disse retningslinjene med dere når dere jobber med case og øvelser:

 • Tilbakemelding gis for å være hjelpsom
 • Balansere støttende og utfordrende tilbakemeldinger
 • Oppmuntre til selvobservasjon og selvrefleksjon
 • Be om lov, be om tillatelse
 • Skap et klima preget av respekt, hensyn og omsorg
  Først vil jeg høre hva du selv tenker, så har jeg noen tilbakemeldinger å komme med – vil du høre dem?
 • Starte med å utforske hva personen allerede tenker
 • Presenter først det som har fungert bra
 • Hent frem:
  Hvordan synes du selv det fungerte? Hva fungerte bra? Hva er du selv fornøyd med?
 • Begrens mengden av tilbakemeldinger, kort og enkelt
 • Velg et par viktige områder for å konsentrere tilbakemeldingen
 • Vær konkret og spesifikk
 • Fokuser på atferd, ikke på personlighet
 • Forsøk å være så konkret og spesifikk som mulig når du deler dine observasjoner
 • Tilfør: Du gjorde en god jobb når du…jeg satt pris på at du…Din måte å …var spesielt bra. Jeg noterte særskilt at du…
 • Presenter i neste omgang forbedringsområder
 • Hente frem: Hva kunne du gjort annerledes? Hva vil du forbedre til neste gang?
 • Tilfør: En ting jeg tenkte jeg ville tipse deg om, er…Du skulle kanskje kunne…Et alternativ kunne være…
 • Utforske avslutningsvis: Hva tenker du om den tilbakemeldingen du har fått? Hva tar du spesielt med deg?

Publisert: 20. februar 2018

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56