1 – Holdninger

Ferdighetstrening står sentralt i prosessen med å tilegne seg og praktisere MI. Samtidig understreker grunnleggerne av samtalemetoden at den ikke må reduseres til ren teknikk, men at kommunikasjonsferdigheter og strategier benyttes innenfor rammen av en respektfull og ikke – dømmende holdning preget av samarbeid.

Helheten i kommunikasjonen er av stor betydning, ikke bare de enkeltstående «grepene». Uansett hvor dyktig man måtte være rent teknisk i utøvelse av metoden, vil ikke bare det å «ha» en empatisk holdning – men evnen til å kommunisere og formidle empatien – være avgjørende for vårt bidrag til klientens motivasjons- og endringsprosess.

Grunnleggende holdninger i MI

  • Partnerskap
  • Aksept
  • Respekt
  • Empati
  • Autonomi
  • Bekreftelse

Publisert: 1. august 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56