2 – Prosesser

I den siste utgaven av Motivational Interviewing – Helping People Change – 3rd Edition er grunnprinsippene i MI organisert langs fire grunnleggende prosesser. Dette er en dynamisk modell hvor man kan gå ut og inn av de ulike prosessene i løpet av endringsarbeidet, og prosessene kan til dels overlappe hverandre.

En slik tilnærming krever at vi hele tiden ikke bare følger med på hvor/ i hvilke prosesser klienten er, men at vi justerer oss i forhold til klientens ståsted. Igjen – hovedutfordringen i Motiverende Intervju er å ta den andres perspektiv, ikke forsøke å styre endringsprosjektet inn i våre baner.

Motivational Interviewing – Helping People Change – 3rd Edition
Del II, III, IV og V

Motiverende Intervju – Samtaler om endring
Kap. 12, spesielt side 188,189

Den motiverende samtale i teori og praksis
Side 33 – 35 og kap. 2,3,4,5

MI – samtal och förhållningssett
Att framkalla, förädla och förankra motivation
Side 33 – 35

Engasjere

Det relasjonelle grunnlaget
Etablering av en trygg hjelperelasjon er grunnlaget for en god endringsprosess.

Motivational Interviewing – Helping People Change – 3rd Edition
Kap. 4, 5, 6, 7

Fokusere

Den strategiske retningen
Jobbe frem et fokus og en retning i endringsprosessen.

Motivational Interviewing – Helping People Change – 3rd Edition
Kap. 8, 9 ,10, 11

Fremkalle/hente frem

Forberedelse til forandring
Fremkalle/hente frem klientens egen motivasjon for endring.

Motivational Interviewing – Helping People Change – 3rd Edition
Kap. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Motiverende Intervju – Samtaler om endring
Kap. 12 side 189, 190

MI – samtal och förhållningssett
Att framkalla, förädla och förankra motivation
Hele boken er aktuell

Planlegge

Broen til forandring
Vurdere når i en motivasjonsprosess klienten er klar for endring – ikke forsere utviklingen, sikre at beslutning om endring er godt fundamentert, legge realistiske planer.

Motivational Interviewing – Helping People Change – 3rd Edition
Kap. 19, 20, 21, 22

Publisert: 5. april 2018

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56