Del 4 – Filmer

Filmer utgitt av Sarpsborg kommune, Bergensklinikkene, KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Ti filmer om motiverende samtale – et utviklings- og opplæringstilbud for å bedre samtaler med brukere/pasienter

Tilbudet har fokus på hvordan bruke motiverende samtaler til å flytte oppmerksomhet fra «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?». Konseptet består av:

 • Innledning
 • 10 filmer på 3,5-4,5 minutter
 • Oppgaver etter hver film: Refleksjon etter filmen, trening, refleksjon etter trening

Innholdet i filmene:

 • De to første filmene fokuserer på hvorfor Motiverende Intervju/samtale er viktig
 • Den tredje filmen går mer inn på hva Motiverende Intervju/samtale er
 • Filmene fire, fem og seks handler om hvordan man får til gode samtaler, særlig når det kjennes litt ekstra utfordrende
 • Filmene sju, åtte og ni viser tre forskjellige verktøy:
  • Meny – Agenda verktøy
  • UTU ( undersøke – tilføre – undersøke )
  • Hva er viktig for deg skjema
 • Den tiende og siste filmen tar for seg det å trene på Motiverende Intervju/samtale

Link til filmene

Her finner du en også en innledning om bakgrunn og hvordan dette tilbudet kan brukes.

Filmer utgitt av Kompetansesenter rus – region Øst

Motstand
Stian 21

Motiverende intervju
Kvinne 66

Endringssnakk
Trond 42

Tre stiler i rådgivning
Berit 30

Filmer utgitt av Kompetansesenter rus – region Midt-Norge

Studenten og hasjen – Ambivalenskrysset

Lukkede og åpne spørsmål

En bekymret mann – Refleksjoner

En bekymret mann – å møte endringssnakk

Misbrukeren og håndtering av motstand

Arbeidstrening – informasjonsutveksling

En sint mann

Misbrukeren og innleggelse – holde fokus

Filmer utgitt av Folkhälsomyndigheten i Sverige

Et par eksempler:

Killen i baren
Motiverande samtal i hälso- och sjukvården Att hantera motstånd med reflektion

Se filmen her

Snusande mamman
Motiverande samtal i hälso- och sjukvården

Se filmen her

Filmer produsert av University of Florida Department of Psychiatry

The Ineffective Physician
Non-Motivational Approach

The Effective Physician
Motivational Interviewing Approach

Filmene er amerikanske, ikke tekstet på norsk.
Du finner dem på www.youtube.com.

Filmer laget til Miller & Rollnick MI 3 Motivational Interviewing – Helping People Change

Filmene er amerikanske, ikke tekstet på norsk.
Vi anbefaler likevel at dere ser dem, sett av god tid og samarbeid om å oversette ved behov.

Intervjuere i filmene er:
William B. Miller
Theresa Moyers
Stephen Rollnick

Filmene ligger ikke på nett. De kan bestilles her.

Stephen Rollnick

Motivational interviewing in brief consultations: Role-play focusing on engaging

Forelesninger på nett

Christina Näsholm

Ann-Heidi Nebb

Nina Elin Andresen

Publisert: 7. juli 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56