Del 5 – Litteratur

Miller & Rollnick
The Guilford Press
ISBN 978-1-60918-227-4

Miller & Rollnick (norsk utgave)
Fagbokforlaget
ISBN 9788245019445

Miller & Rollnick (svensk utgave)
Natur & Kultur
ISBN 9789127135390

MI 3 er «grunnboken» på feltet – skrevet av grunnleggerne av Motiverende Intervju. I denne siste utgaven fra 2013 har forfatterne beveget seg fra å organisere samtalemetodikken i faser eller stadier – til å beskrive fire grunnleggende prosesser i samtaler om endring. Boken gir en grundig innføring i MI med et bredt tilfang av eksempler på praktisk tilnærming. Den legger vekt på at MI ikke bare handler om tekniske samtaleferdigheter – men om relasjonsbygging, holdninger og verdier. MI presenteres her som enkelt å forstå – men ikke like lett å praktisere: « MI is simple, but not easy…»

Klikk for å se DVD relatert til boken.

Pip Mason & Christopher C. Butler
ISBN-13: 978-07020-3153-3
Churchill Livingstone Elsevier

Miller, Rollnick & Butler
The Guilford press
ISBN-13: 978-1593856120

Dansk utgave
Gyldendal Akademisk
ISBN-13:9788741252223

Gregers Rosdahl
Munksgaard
ISBN 978-87-628-1153-9

Barth, Børtveit & Prescott
Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-42408-1
Siste MI bok på norsk

Barth, Børtveit & Prescott
Gyldendal norsk forlag
ISBN/EAN: 9788205280663

Näsholm & Barth
Fagbokforlaget
ISBN 9788245005257

Pernille Erichsen & Michael Tolstrup
Dansk psykologisk forlag
ISBN 978-87-7706-841-6

Barbro Holm Ivarsson (red)
Liselotte Kuehn Krylborn
Sofia Trygg Lycke
Gothia forlag
ISBN 7205-807-1

Motiverande samtal
Praktisk handbok för äldreomsorgen
Barbro Holm Ivarsson
Liria Ortiz
Gothia forlag
ISBN 978-91-7205-916-0

Motiverande samtal
Praktisk handbok för skolan
Barbro Holm Ivarsson
Gothia forlag
ISBN 978-91-7205-716-6

Motiverende intervju
Praktisk håndbok for helse- og sosialsektoren
Barbro Holm Ivarsson
Gothia forlag
ISBN 978-91-7205-761-6

Motiverande samtal
Praktisk handbok för tandvården
Barbro Holm Ivarsson
Karin Sjøgren
Gothia forlag
ISBN 9789172057036

Liria Ortiz
Gothia forlag
ISBN 978-91-7205-9184

Liria Ortiz
2. utgave 2014
Gothia forlag
ISBN 9789127138483

Henny A. Westra
Guilford Press
ISBN 978-1-4625-0481-7

Christopher C. Wagner
Karen S. Ingersoll
Guilford Press
ISBN 978-1-4625-0792-4

Allan Zuckoff
Bonnie Gorscak
Guilford Press
ISBN 978-1-4625-2040-4

David B. Rosengren
Guilford Press
ISBN 978-1-60623-299-6

Svensk utgave
Studentlitteratur AB
ISBN 9789144059433

Publisert: 7. juli 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56