Del 6 – MI-analyse

Det forskes mye på MI. Koding av samtaler et viktig ledd i denne forskningen for å lære mer om metodens styrker og svakheter, og hvilke elementer i metoden som har størst drivkraft i endringsarbeidet.

KoRus Bergen har opprettet et tilbud om å gi feedback på MI-samtaler. MI-Analyse er et veiledningssenter som ble etablert i 2012 på oppdrag fra Helsedirektoratet. Her tilbys feedback og veiledning til fagpersoner som ønsker å få vurdert hvor godt en anvender metoden Motiverende Intervju. Hensikten med tjenesten er å bistå fagpersoner til å utvikle seg til å bli gode utøvere av samtalemetoden og å opprettholde fagkompetanse i MI.

Som ledd i den videre læringsprosessen anbefaler vi at du benytter deg av dette tilbudet. Send inn samtaler til analyse/koding til MI-analyse i Bergen, og motta verdifull feedback fra fagpersoner som er trent i å gi denne type tilbakemeldinger. I tillegg til skårene gis det kommentarer som eksemplifiserer god MI-utøvelse og utviklingsområder med forslag til hva du kan trene mer på. Du får skriftlig feedback med resultater fra skåringen pr. e-post når kodingsarbeidet er ferdigstilt. Du vil i samme e-post få forespørsel om du ønsker telefonveiledning i etterkant. Del gjerne tilbakemeldinger derfra med kolleger – som ledd i felles læring.

Publisert: 7. juli 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56