Del 7 – Nettsider

Norge

ROP – Snakk om rus
ROP.NO
En nettressurs spesielt laget for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, i NAV og i spesialisthelsetjenesten. Her finner du elektroniske kartleggingsverktøy, fagstoff, filmer og annet læringsmateriell som kan gjøre deg til en bedre rådgiver i samtaler om bruk av alkohol og andre rusmidler.

Helsedirektoratet
Les mer på helsedirektoratet.no 

Danmark

Den Motiverende Samtale
Les mer på denmotiverendesamtale.dk

Andre nettsteder

Flere individuelle aktører har egne nettsider med spennende stoff
Eks.

stephenrollnick.com

Publisert: 7. juli 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56