Del 8 – MI-inspirasjonsdag

Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken, arrangerer hver vår en MI inspirasjonsdag for fagpersoner som har deltatt på innføringskurs i samtalemetoden Motiverende Intervju. Her velger vi å gå i dybden på et sentralt tema. Målsettingen er å øke både innsikt og ferdigheter knyttet til kjernepunkter i metoden.

Inspirasjonsdagen averteres på nettsiden: www.korus-sor.no

Publisert: 7. juli 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56