Del 9 – Nettverk for kursledere

Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken, har etablert et nettverk for fagpersoner i vår region som har gjennomført MI kurslederopplæring. Målsettingen er å gi inspirasjon og støtte til å holde interne MI kurs i etterkant av kurslederopplæringen. Dette som ledd i å styrke implementering av samtalemetoden Motiverende Intervju i egen organisasjon.

Kurslederopplæring i Motiverende Intervju foregår i regi av Korus – Vest, Bergensklinikkene. Opplæringen finner sted i Bergen ca. en gang hvert år. Hvert Korus får tilbud om noen plasser på disse kursene. Korus – Sør er ansvarlig for å disponere plassene vår region får tildelt. En forutsetning for søke om deltagelse er at man har gjennomført grunnopplæring i MI, ønsker kompetanse i selv å holde MI kurs i egen virksomhet og har avklart med leder at man får tid og rom til å holde interne kurs etter endt kurslederopplæring.

Ta gjerne kontakt

  • dersom du ønsker informasjon om kurslederopplæringen
  • dersom du er interessert i å søke om deltagelse
  • dersom du allerede har gjennomført opplæringen og ikke er invitert inn i nettverket

Kurslederkurset i januar 2019 er allerede fullbooket.

Nettverket møtes 1 dag hver vår i tilknytning til MI inspirasjonsdag – se del 8.

2019

Sted:                                                             Scandic Park Sandefjord

Tid:                                                               Tirsdag 4. juni

Kontaktperson       

Reidar Pettersen Vibeto

reidar.vibeto@korus-sor.no

Tlf. 35904782 / 924 84 198

Kontaktperson og ansvarlig for nettverket

Reidar Pettersen Vibeto
Spesialrådgiver
E-postTelefon

Publisert: 7. juli 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56