Skal vi hjelpe barn på et tidlig tidspunkt, må vi bli mer modige til å samtale med barnet. Og det behøver ikke å være så vanskelig som vi tror.

Ulike kartlegginger viser at mange fagfolk i barnehage, skole og andre tjenester går rundt og er bekymret for et barn. Kartleggingene viser også at det vi oftest gjør med bekymringen vår er å fortelle om den til kollegaer eller kontakte andre tjenester. Vi har lettere for å samtale om barn enn med barn.

Hvordan bruke filmen?

I filmen «Se meg – snakk med meg» setter vi fokus på konsekvensene ulike krenkelser mot barn kan ha på kort og lang sikt. Det er viktig å både se og snakke med barn på et tidlig tidspunkt.

Her blir vi kjent med Marius som forteller sin historie om omsorgssvikt og overgrep, og vi får gode råd og tips fra elever i 5. klasse om hvordan vi kan møte barn som sliter.

Øivind Aschjem er fagpersonen gjennom hele filmen. Produsent er Torgeir Kalvehagen i Filmplot. Og faglig ansvarlig er Hilde J. Løberg, KoRus Sør, Borgestadklinikken.

Løberg har laget et opplegg som kan brukes sammen med filmen, som du finner her: Hvordan bruke filmen

    Publisert: 9. april 2018

    Sist oppdatert: 3. september 2020 kl. 12:47