Ved hjelp av Ungdata-undersøkelser får man kartlagt hvordan ungdom har det på mange ulike områder.

Resultatene kan brukes inn i kommunalt plan- og utviklingsarbeid.

 • Om Ungdata

  Funnene fra Ungdata er godt egnet til å bruke som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom.

 • Om Ungdata junior

  Ungdata junior er en frivillig undersøkelse med spørreskjema til elever på 5.–7. trinn. Formålet er å kartlegge de mest sentrale områdene i barns liv.

 • Fylkesvis gjennomføring av Ungdata og Ungdata junior

  En felles undersøkelse for alle kommunene og de videregående skolene i hele fylket gir merverdi på flere områder.

 • Ungdata-rapporter

  Se ungdata-rapporter

Publisert: 14. august 2017

Sist oppdatert: 5. mars 2020 kl. 09:52