Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.

Fylkesvis gjennomføring av Ungdata

Forsiden/Verktøy/Ungdata/Fylkesvis gjennomføring av Ungdata

Fylkesvis gjennomføring av Ungdata

Fylkesvis gjennomføring av Ungdata

I vår region har vi valgt å gjennomføre Ungdata som fylkesvise undersøkelser. På denne måten vil alle kommunene og de videregående skolene i hvert fylke, gjennomføre undersøkelsene på likt. Flere fylkeskommuner har tidligere gjennomført felles Ungdata-undersøkelse for alle kommunene i fylket, bl.a. Vestfold, Telemark og Agder-fylkene. Deres erfaringer viser at en slik gjennomføringsmodell gir stor merverdi for kommunene.

En felles undersøkelse for alle kommunene og de videregående skolene i hele fylket vil gi merverdi på flere områder

  • Mulighet til å sammenligne resultater fra egen kommune med andre kommuner.
  • Mulighet til å drøfte resultatene og eventuelle virkemidler med fagmiljøer i andre kommuner. Dette vil ikke minst være viktig i evalueringen av det helsefremmende eller forebyggende arbeidet i kommunene. Tilsvarende vil kommunene ha nytte av resultater fra de videregående skolene i evaluering av kommunens helsefremmende/forebyggende arbeid.
  • Regionale aktører vil kunne bistå med ressurser som kan være til hjelp for kommunen både til den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen, til gjennomføring av analyser og ikke minst til å bruke Ungdata i evaluering av lokalt forebyggende/ helsefremmende arbeid.
  • Styrke den generelle regionale- og lokal kompetansen på ungdoms hverdagsliv.