Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.

Ungdata i Agder

Ungdata i Agder

Ung i Agder er en levekårsundersøkelse. Alle kommunene i fylket, med alle ungdomsskoler og videregående skoler, deltar i Ungdata-undersøkelsen.

Hvorfor Ungdata?

Ifølge folkehelseloven § 5 og § 21 skal kommunene og fylkeskommunene ha oversikt over helsetilstanden og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Resultatene fra undersøkelsen gir oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen. Spørsmålene i undersøkelsen dekker temaer som forhold til foreldre og venner, utdanning og skole, fritidsaktiviteter, nærmiljø, helsevaner, bruk av tobakk og rus, psykisk og fysisk helse, bruk av tjenestetilbudet, med mer.

Ung i Agder gir kunnskapsgrunnlag til plan- og utviklingsarbeid både i kommunene og i regionen. Kunnskap fra undersøkelsene kan brukes blant annet i utviklingsarbeid i skolene, i nærmiljøet, i utforming av helsetjenester for ungdom og bidra inn i politiske prosesser.

Når og for hvem gjennomføres Ungdata?

I Agder ble Ungdata gjennomført våren 2016 og våren 2019. Alle ungdomsskolene og de videregående skolene deltar i Ungdata.

Hvem står bak undersøkelsen?

Planleggingen, gjennomføringen og etterarbeidet rundt undersøkelsen er et samarbeid mellom kommunene i fylket, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Agder, KoRus Sør og ungdomsorganisasjonene i fylket. Velferdsforskningsinstituttet NOVA har det faglige ansvaret for undersøkelsen.

Presentasjoner fra alle samlinger og konferanser kan sendes på forespørsel.

Les mer om Ungdata

Ungdata.no (Nova)

Hvordan er det å være ung i Agder (Aust-Agder fylkeskommune)

Slik er det å være ung i Agder (KoRus Sør)

Ungdata junior

Ungdata junior er en frivillig undersøkelse med spørreskjema til elever på 5.–7. trinn. Formålet er å kartlegge de mest sentrale områdene i barns liv.

Les mer Ungdata junior her.

Presentasjoner fra alle samlinger og konferanser kan sendes på forespørsel.

Kontaktperson KoRus Sør

Rosanne Kristiansen
Spesialrådgiver
E-postTelefon

Kontaktperson Aust- og Vest-Agder Fylkeskommune 
Børje Michaelsen eller tlf. 932 42 783

Kontaktpersoner i kommunene

Pressekontakt

Anne-Cathrine Reuterdahl
Kommunikasjonsansvarlig
E-post917 19 104

Pressekontakt Vest-Agder fylkeskommune
Cheryl Macdonald eller tlf. 982 48 507

Publisert: 6. april 2018

Sist oppdatert: 10. mars 2020 kl. 13:32