Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.

Ungdata i Buskerud

Ungdata i Buskerud

Ungdata i Buskerud

Ung i Buskerud er en levekårsundersøkelse. Alle kommunene i fylket, med alle ungdomsskoler og videregående skoler, deltar i undersøkelsen.

Hvorfor Ungdata?

Ifølge folkehelseloven § 5 og § 21 skal kommunene og fylkeskommunene ha oversikt over helsetilstanden og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Resultatene fra undersøkelsen gir oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen. Spørsmålene i undersøkelsen dekker temaer som forhold til foreldre og venner, utdanning og skole, fritidsaktiviteter, nærmiljø, helsevaner, bruk av tobakk og rus, psykisk og fysisk helse, bruk av tjenestetilbudet, med mer.

Ung i Buskerud gir kunnskapsgrunnlag til plan- og utviklingsarbeid både i kommunene og i regionen. Kunnskap fra undersøkelsene kan brukes blant annet i utviklingsarbeid i skolene, i nærmiljøet, i utforming av helsetjenester for ungdom og bidra inn i politiske prosesser.

Når og for hvem gjennomføres Ungdata?

I Buskerud ble Ungdata gjennomført våren 2017, og skal igjen gjennomføres våren 2020. Alle ungdomsskolene og de videregående skolene deltar i Ungdata.

Hvem står bak undersøkelsen?

Planleggingen, gjennomføringen og etterarbeidet rundt undersøkelsen er et samarbeid mellom kommunene i fylket, fylkeskommunen, KoRus-Sør, Universitetet i Sørøst-Norge og ungdomsorganisasjonene i fylket. Velferdsforskningsinstituttet NOVA har det faglige ansvaret for undersøkelsen.

Les mer om Ungdata på ungdata.no

Kontaktperson KoRus – Sør

Rosanne Kristiansen
Spesialrådgiver
E-postTelefon

Kontaktperson Buskerud Fylkeskommune
Randi Haldorsen
eller tlf. 932 42 783

Pressekontakt

Anne-Cathrine Reuterdahl
Kommunikasjonsansvarlig
E-post917 19 104

Rapporter

Rapport: Ung i Buskerud 2017