Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.

Ungdata i Vestfold

Ungdata i Vestfold

Ungdata i Vestfold

I 2017 gjennomfører kommunene i Vestfold Ungdata-undersøkelsen, både på ungdomsskole- og videregåendenivå.

Kommunene gjennomførte også i 2013, og Vestfold blir dermed det første fylket i Norge som gjennomfører Ungdata som fylkesundersøkelse for annen gang.

Spørsmålene i undersøkelsen dekker temaer som forhold til foreldre og venner, utdanning og skole, fritidsaktiviteter, nærmiljø, helsevaner, bruk av tobakk og rus, psykisk og fysisk helse, bruk av tjenestetilbudet med mer.  I analysene av resultatene er et hovedfokus å studere utviklingstrekk siden gjennomføringen i 2013.

Det er forskningsinstituttet NOVA som har et hovedansvar for Ungdata-undersøkelsene, mens KoRus – Sør og Vestfold fylkeskommune  har bistått kommunene med gjennomføring og bearbeidelse av data.

Last ned Ungdata-rapporten fra Vestfold 2017
Les mer på ungdata.no

Kontaktperson KoRus – Sør

Ingvild Vardheim
Spesialrådgiver
E-post

Kontaktperson Vestfold Fylkeskommune 
Eli Haraldsen eller tlf. 990 42 601