Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.

Ungdata i Viken (tidligere Buskerud)

Ungdata i Viken (tidligere Buskerud)

Ungdata i Viken (tidligere Buskerud)

Ungdata er nasjonale levekårsundersøkelser. Alle kommunene i vår region deltar i undersøkelsen hvert 3. år.

Hvorfor Ungdata?

Ifølge folkehelseloven § 5 og § 21 skal kommunene og fylkeskommunene ha oversikt over helsetilstanden og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Resultatene fra undersøkelsen gir oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen. Spørsmålene i undersøkelsen dekker temaer som forhold til foreldre og venner, utdanning og skole, fritidsaktiviteter, nærmiljø, helsevaner, bruk av tobakk og rus, psykisk og fysisk helse, bruk av tjenestetilbudet, med mer.

Ungdata-undersøkelsen gir kunnskapsgrunnlag til plan- og utviklingsarbeid både i kommunene og i regionene. Kunnskap fra undersøkelsene kan brukes blant annet i utviklingsarbeid i skolene, i nærmiljøet, i utforming av helsetjenester for ungdom og bidra inn i politiske prosesser.

Når og for hvem gjennomføres Ungdata?

I Buskerud ble Ungdata gjennomført våren 2017, og våren 2020 gjennomføres undersøkelsen på nytt i de 19 kommunene som er del av «gamle Buskerud». Alle ungdomsskolene og de videregående skolene deltar i Ungdata.

Hvem står bak undersøkelsen?

Planleggingen, gjennomføringen og etterarbeidet rundt undersøkelsen er et samarbeid mellom de 19 kommunene som deltar, fylkeskommunen, KoRus Sør, Universitetet i Sørøst-Norge og ungdomsorganisasjonene. Velferdsforskningsinstituttet NOVA har det faglige ansvaret for undersøkelsen.

Les mer om Ungdata på ungdata.no

Presentasjoner fra alle samlinger og konferanser kan sendes på forespørsel.

Ungdata junior

Ungdata junior er en frivillig undersøkelse med spørreskjema til elever på 5.–7. trinn. Formålet er å kartlegge de mest sentrale områdene i barns liv.

Les mer Ungdata junior her.

Presentasjoner fra alle samlinger og konferanser kan sendes på forespørsel.

Pressekontakt

Anne-Cathrine Reuterdahl
Kommunikasjonsansvarlig
E-post917 19 104

Kontaktperson KoRus – Sør

Rosanne Kristiansen
Spesialrådgiver
E-postTelefon

Kontaktperson Viken Fylkeskommune
Randi Haldorsen
eller tlf. 95 89 55 29