Inspirasjonshefter og rapporter

Inspirasjonshefter

Ungdata inspirasjonshefte 2018

Vi i KORUS erfarer at Ungdata er nyttig verktøy for kommunene i planlegging og evaluering av innsatser og tiltak for barn og unge. Vi har utviklet et erfaringshefte med tips og inspirasjon til hvordan man kan jobbe bedre med Ungdata i kommunene.

Last ned

Ungdata inspirasjonshefte 2015

Rapporter

Ung i Vestfold og Telemark 2021

Ungdata Vestfold og Telemark 2021

Last ned: Barneskolen

Last ned: Ungdomsskolen

Last ned: Videregående

Ung i Agder 2019

Ung i Telemark 2018

Ung i Buskerud 2017

Ung i Vestfold 2017

Ung i Agder 2016

Ung i Telemark 2015

Ungdata i kommunene 2015

Ungdata i region sør 2012 – 2013

Publisert: 6. mars 2020

Sist oppdatert: 1. februar 2022 kl. 13:12