Jobber du i rusfeltet eller i psykisk helsefeltet er du nok vant til høyt tempo, mange følelser og komplekse temaer. KORUS Sør har laget en del praktiske verktøy og modeller som bidrar til å skape overblikk, klare tanker og gode behandlingsforløp.

Behovshjulet gir raskt en oversikt over problematiske livsområder og ressurser. Det gjør det lettere prioritere hva en begynner med og å se hvilke andre instanser man bør koble på.

Utviklingshuset synliggjør hvilken behandling som passer når. Vi har lett for å tilby samtalebasert hjelp, uten at vi har sjekket om personen er prateklar. Følelsesmessig tilstand og modenhet er utgangspunktet for valg av intervensjoner og tilpasset utviklingsstøtte står sentralt her.

Ressursjobbing. Recovery er et holdningssett i arbeid med ressurser. Én av modellene man kan bruke er PERMA (av Seligman). Den løfter frem det som utgjør «det gode liv». Én annen er

Toleransevinduet som både er nyttig for å gi akutt reguleringsstøtte og for å bidra til følelsesmessig modning.»

Publisert: 13. juni 2019

Sist oppdatert: 15. september 2021 kl. 12:59