Aktuelle saker

Utvikler ny kunnskapsbasert praksis

29. oktober 2021|

Kunnskap er ikke alene den kunnskapen vi har fått gjennom en utdannelse eller den kunnskapen som utvikles gjennom forskning. Like viktig er den erfaringsbaserte kunnskapen. Ved KORUS jobber vi nå med å utvikle et slikt kunnskapssyn der kunnskap fra forsking, fra praksisfeltet og fra innbyggere/brukere er like viktig.

Kurs og programmer

Denne er en beskrivelse

Verktøy

Praktiske verktøy fra Korus
Se verktøy

Publisert: 11. juli 2016

Sist oppdatert: 29. oktober 2021 kl. 14:34