Gravide

Forsiden/Gravide

Gravide

Det er komplisert å arbeide med gravide, sped- og småbarnsforeldre som sliter med en problematisk rusmiddelbruk. Lovverket er omfattende og tiltakene mange, og begge deler krever oppdatert kunnskap. Her har vi samlet noe informasjon som kan være nyttig for deg som jobber med denne problematikken.

– Snakk om alkohol med gravide
FASD – barn skadet av alkohol i svangerskapet
Bruk av tvang
Rusrelaterte fosterskader
Forskning på mødre med rusproblemer
Behandling av gravide på Borgestadklinikken

Nyttige verktøy

Jobber du med svangerskap eller rusproblematikk i kommunen?
Vi har laget et ressurshefte som vi håper kan være til hjelp. Heftet kan lastes ned eller bestilles via denne lenken:

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler

For jordmødre er anbefalingen i Retningslinjer for svangerskapsomsorgen at rusvaner og rusens virkning skal tas opp under første konsultasjon med den gravide, og da som en del av samtalen om levevaner. Samtalen omfatter ideelt sett informasjon om rusmiddelbrukens skadevirkninger, refleksjoner rundt rusmiddelbruk og anbefalinger om rusmiddelbruk. Som en hjelp til til dette anbefaler Helsedirektoratet bruk av kartleggingverktøyet «TWEAK med tilleggsspørsmål«. Det anbefales at dette brukes på alle gravide, og ikke på indikasjon eller bekymring.

Vi gjennomførte i 2014 en evaluering av bruken av TWEAK der jordmødres og gravides erfaringer og meninger ble etterspurt. Resultatene av denne evalueringen og videre anbefalinger finnes i en rapporten Med framtida i magen, skrevet av vår spesialkonsulent Rosanne Kristiansen.

Aktuelle veiledere

Oppfølging av gravide i LAR

Kontaktperson

Kristin Håland
Seniorrådgiver
E-postTelefon

Kurs og utviklingsprogram

Program: Tidlig inn (TI)

Utviklingsprogram for kommunene. Opplæring ved forespørsel.

Skreddersydde kurs

I tillegg til alt som er fastsatt, tilbyr vi kurs og foredrag på forespørsel. Tilbudene er fleksible, og vi kan bidra med korte og lengre opplegg som omfatter kartlegging, veiledning og utvikling i kommuner.

35 90 47 00
korus@borgestadklinikken.no