Merete Haugen
Spesialrådgiver
E-post92232570

Nyttige verktøy

Jobber du med svangerskap eller rusproblematikk i kommunen?
Vi har laget et ressurshefte som vi håper kan være til hjelp. Heftet kan lastes ned eller bestilles via denne lenken:

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler

For jordmødre er anbefalingen i Retningslinjer for svangerskapsomsorgen at rusvaner og rusens virkning skal tas opp under første konsultasjon med den gravide, og da som en del av samtalen om levevaner. Samtalen omfatter ideelt sett informasjon om rusmiddelbrukens skadevirkninger, refleksjoner rundt rusmiddelbruk og anbefalinger om rusmiddelbruk. Som en hjelp til til dette anbefaler Helsedirektoratet bruk av kartleggingverktøy. Det er to kartleggingsverktøy som er aktuelle.

Det ene er Audit, som kartlegger alkoholbruk de siste 12 måneder. Fordelen med dette skjemaet er at det er enkelt i bruk og kan anvendes gjennom hele livsløpet. Audit kan også brukes til partnere, og det kan være fint å snakke med begge foreldrene om rusbruk i svangerskapsomsorgen. Partners drikkemønster påvirker den gravides drikkemønster, og Audit kan også brukes som hjelp og bevisstgjøring i samtale med foreldrene om alkoholvaner etter at barnet er født.

Det andre er«TWEAK med tilleggsspørsmål».Vi gjennomførte i 2014 en evaluering av bruken av TWEAK der jordmødres og gravides erfaringer og meninger ble etterspurt. Resultatene av denne evalueringen og videre anbefalinger finnes i rapporten Med framtida i magen.

Aktuelle veiledere

Kurs og utviklingsprogram

Barnet & Rusen 2022

27.-29. september

Skreddersydde kurs

I tillegg til alt som er fastsatt, tilbyr vi kurs og foredrag på forespørsel. Tilbudene er fleksible, og vi kan bidra med korte og lengre opplegg som omfatter kartlegging, veiledning og utvikling i kommuner.

Publisert: 12. juli 2016

Sist oppdatert: 2. mars 2022 kl. 13:30