Forsiden/Kontakt oss/Asle Bentsen

916 97 561
asle.bentsen@korus-sor.no

Asle Bentsen

Spesialrådgiver

Asle har i flere år jobbet med Ungdata, og han tilbyr kommuner støtte og hjelp til gjennomføring av undersøkelsene og bearbeiding av resultater. Han ønsker at dette arbeidet kan lede frem til nye og bedre tiltak i kommunene.

I tillegg jobber han med å gi støtte til gjennomføring av BrukerPlan og oppfølging av resultater.

Han veileder også i bruk av metoden Hurtig kartlegging og handling (HKH).

Asle har mange års erfaring fra ulike stillinger i NAV, noe som har gitt en praktisk og nyttig bakgrunn til arbeidet i KoRus Sør.

Fagstoff fra Asle

Ung i Agder 2016

Ung i Telemark 2015

Hva påvirker alkoholbruken i ungdomstida?

Ungdata i region sør

Kompetansekartlegging i region sør 2013