Asle Bentsen

Spesialrådgiver

Arbeidsområder: Ungdata, Brukerplan, Hurtig kartlegging og handling (HKH). 

Utdanning og bakgrunn: Asle har mange års erfaring fra ulike stillinger i NAV, noe som har gitt en praktisk og nyttig bakgrunn til arbeidet i KORUS Sør.

Fagstoff fra Asle: 

Ung i Agder 2016

Ung i Telemark 2015

Hva påvirker alkoholbruken i ungdomstida?

Ungdata i region sør

Kompetansekartlegging i region sør 2013

Publisert: 26. juli 2016

Sist oppdatert: 15. september 2021 kl. 15:11