Brosjyren er utarbeidet av nettverket for eldre og rus ved Korus-ene, i samarbeid med Helsedirektoratet.