Ungdom

Forsiden/Ungdom

Ungdom

Skole, venner, nærmiljø, foresatte, idrettslag og organisasjoner er noen av de viktige bidragsyterne til helsefremmende og rusforebyggende arbeid hos ungdom. God forebygging handler både om å skape gode, trygge relasjoner samt å oppdage og sette inn riktige tiltak ved behov.

Her er informasjon om kartlegging, forebygging og tidlig innsats som kan være nyttig for deg som jobber med ungdom.

Fagstoff ungdom

Ungdata
Cannabis og syntetisk «hasj»

Nyttige verktøy og tiltak

Kommende kurs og utviklingsprogram

Motiverende Intervju (MI) Telemark og Vestfold

25. - 26. oktober og 16. november

Opplæring i «Kjentmann»

4. desember, 10. januar, 31. januar og 1. februar, 14. februar

Skreddersydde kurs

I tillegg til alt som er fastsatt, tilbyr vi kurs og foredrag på forespørsel. Tilbudene er fleksible, og vi kan bidra med korte og lengre opplegg som omfatter kartlegging, veiledning og utvikling i kommuner.

35 90 47 00
korus@borgestadklinikken.no