Ifølge folkehelseloven § 5 og § 21 skal kommunene og fylkeskommunene ha oversikt over helsetilstanden og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Resultatene fra undersøkelsen vil gi oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen blant ungdommer i Buskerud. Spørsmålene i undersøkelsen dekker temaer som forhold til foreldre og venner, utdanning og skole, fritidsaktiviteter, nærmiljø, helsevaner, bruk av tobakk og rus, psykisk og fysisk helse, bruk av tjenestetilbudet med mer.

Planleggingen, gjennomføringen og etterarbeidet rundt undersøkelsen er et samarbeid mellom kommunene i Buskerud, fylkeskommunen i Buskerud og KoRus-Sør. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA, har det faglige ansvaret for undersøkelsen.

Ung i Buskerud 2017 vil gi kunnskapsgrunnlag til plan- og utviklingsarbeid både i kommunene og i regionen. Kunnskap fra undersøkelsene kan brukes blant annet i utviklingsarbeid i skolene, i nærmiljøet, i utforming av helsetjenester for ungdom og bidra inn i politiske prosesser.

De første resultatene fra undersøkelsen kom i løpet av vår/sommer 2017 og høsten 2017 ble det arrangert en stor konferanse på Sundvolden hotell i Buskerud hvor blant annet dataene for fylket som helhet ble presentert.

Last ned rapporten Ung i Buskerud 2017

Les mer om Ungdata på www.ungdata.no

Kontakt:

KoRus – Sør: Rosanne Kristiansen eller tlf. 994 20 688
Buskerud Fylkeskommune: Randi Haldorsen eller tlf. 932 42 783

Pressekontakt:

KoRus – Sør: Anne-Cathrine Reuterdahl eller tlf. 917 19 104

Nyheter om Ungdata i Buskerud

Buskerud fylkeskommune: Slik er det å være ung i Buskerud

bilde av ungdom

Presentasjoner fra Ung i Buskerud-konferansen 2017

Presentasjoner fra oppstartsseminar 2017

Presentasjoner fra inspirasjonsseminar 2016

Publisert: 28. oktober 2016

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56